logo upv logo sie

Tipografia Grandària mitjana Grandària gran
Inici :: Informació Portal

Informació

Ús del Portal Web SIE(UPV)

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que el Servei Integrat d'Ocupació (SIE) incorporarà les seues dades personals a un fitxer a fi de prestar el servei d'intermediació.

Les empreses usuàries d'aquest servei es comprometen a fer bon ús del portal d'ocupació.

Les empreses poden visualitzar i guardar els currículum dels demandants inscrits en les seves ofertes, comprometent-se a fer bon ús dels mateixos, guardant el seu confidenciliadad i complint la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El SIE es reserva el dret a no publicar o modificar ofertes que no compleixin amb la normativa legal o interna del SIE.

Conforme la normativa vigent d'Agències de Col·locació, tenim l'obligació de transmetre al Servei Públic d'Ocupació Estatal les dades de les empreses que contracten algun dels candidats inscrits en l'oferta publicada per les empreses.

L'ús del Portal d'Ocupació és gratuït.


Universitat Politècnica de València.
Servei Integrat d'Ocupació.
Camí de Vera, s / n. 46022 València-Espanya.
Contacte : dirempleo@sie.upv.es

Universitat Politècnica de València