¿L¿experiència pilot desenvolupada al laboratori de pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València¿

Autores UPV
Año
Libro Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental de les facultats de belles arts.