utópica i la relació institucional amb la UPV

Autores UPV
Año
Libro INVESTIGACIÓ ACCIÓ PARTICIPATIVA EN UNIVERSITATS POLITÈCNIQUES: EL CAS D¿UTÒPIKA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA