Optimització dels paràmetres d'operació dels procés d'electromigració. Aplicació d'elèctrodes que alenteixen la hidròlisi de l'aigua a sòls contaminats amb coure

Autores UPV
Año
LIBRO Optimització dels paràmetres d'operació dels procés d'electromigració. Aplicació d'elèctrodes que alenteixen la hidròlisi de l'aigua a sòls contaminats amb coure