Algoritmes en violeta: unes notes feministes sobre la relació entre art i ciència

Autores UPV
Año
Revista Mètode Popular Science Journal

Abstract

Analitza el paper de les dones en la ciència i les dificultats que encara tenen a l¿hora de lluitar contra els prejudicis masclistes. Es proposa com a cas d¿estudi algunes propostes artístiques: Mary Kelly, Susan Hiller, Elena Asins, Carmen Calvo.