Silos / Sitges de Burjassot (s. XVI) Origen i desenvolupament constructiu. Evolució de les seues estructures Origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras

Autores UPV
Año
LIBRO Silos / Sitges de Burjassot (s. XVI) Origen i desenvolupament constructiu. Evolució de les seues estructures Origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras