El llenguatge d'especialitat de l'Administració i la seua didàctica: el cas de Valencià per a l'Administració

Autores UPV
Año
CONGRESO El llenguatge d'especialitat de l'Administració i la seua didàctica: el cas de Valencià per a l'Administració

Abstract

En aquesta comunicació es presenten els resultats d'investigació que han estat necessaris per a la creació de les assignatures de Valencià per a l'Administració.