Resenya de "Recuperació dels espais naturals i sostenibilitat socioecnòmica".

Autores UPV
Año
Revista Revista de La Safor: anuari del CEIC Alfons el Vell

Abstract

Arran de la recent decisió municipal de llançar un concurs d¿idees per a la intervenció urbanística sobre aquest espai litoral, el CEIC Alfons el Vell ens presenta, en aquest monogràfic, una descripció de la situació, amb vocació multidisciplinar, per a recomanar d¿uns criteris d¿actuació sobre aquest territori, derivats de raonaments científic-tècnics i de l¿assumpció dels postulats de la sostenibilitat integral.