Vestíbul

Autores UPV
Año
Revista Anuari de l Agrupació Borrianenca de Cultura Revista de recerca humanística i científica

Abstract

La majoria de nosaltres no tenim uns coneixements d¿arquitectura excessivament amplis, però tots en sabem en major o menor mesura. El desigual coneixement sobre la seua història farà que ens atrevim a parlar més o menys quan es debat sobre la matèria retrospectivament. Però a l¿hora de parlar de l¿arquitectura actual, tothom té una opinió que sovint vé acompanyada de la seua visió particular de cóm haurien de ser les coses en un futur. Per aquest motiu, i perquè no és gaire freqüent trobar treballs amb una clara voluntat prospectiva pel que fa al disseny de l¿hàbitat humà, hem volgut dedicar aquest número 26 de l'Anuari de l'Associació Borrianenca de Cultura a l¿arquitectura que encara no tenim, a l¿arquitectura que ve. Parlarem de les constants a la producció arquitectònica, farem una retrospectiva de la mirada prospectiva, parlarem de la mirada prospectiva a l'actualitat i acabarem amb l'adequada formació de l'arquitecte del futur.