Avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge per a l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Autores UPV
Año
CONGRESO Avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge per a l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Abstract

L¿ensenyament superior vehicula l¿activitat docent recolzada a través d¿Entorns Virtuals d¿Aprenentatge (EVA) i, així mateix, realitza gran part de la seua gestió administrativa a través d¿aquestes plataformes. En aquesta investigació es proposa una avaluació de l¿efectivitat d¿aquests recursos per a l¿Aprenentatge de Llengües Assistit per Ordinador (ALAO), concretament per l¿aprenentatge de la Llengua Catalana. Aquesta revisió es porta a terme a través de l¿establiment d¿estàndards que han de regular la qualitat d¿aquestes plataformes. Per tal de comprovar l¿eficàcia d¿aquests criteris s¿ha dissenyat una plantilla d¿avaluació que s¿ha aplicat a tres EVA distints emprats per tres universitats valencianes