EL TRACTAMENT DEL LÈXIC EN EL CURRÍCULUM BIMODAL: PERSPECTIVA DE L¿APRENENTATGE DE LLENGÜES ASSISTIT PER ORDINADOR

Autores UPV
Año
Revista Revista Catalana de Pedagogia (Online)

Abstract

La societat en què vivim ha canviat i no para de fer-ho. Aquests canvis estan directament relacionats amb la incorporació d¿Internet com una espècie d¿apèndix de la nostra persona. L¿ensenyament obligatori no pot defugir aquest fet i ha de renovar el seu plantejament curricular. Aquesta innovació depèn de la diferenciació metodològica del currículum bimodal, el qual distingeix entre capacitats pràctiques i sabers conceptuals. Dins d¿aquests darrers, el lèxic és un element clau que cal treballar de manera adequada. En aquest sentit, l¿ús educatiu de la xarxa ofereix el paradigma idoni perquè els aprenents es preparen per a la societat en què estan immersos.