Producció científica en el camp de les spin-off acadèmiques: Una anàlisi bibliomètrica.

Autores UPV
Año
Revista Intangible Capital

Abstract

Objecte: Revisió de la literatura existent de les spin-off acadèmiques amb l¿objecte de presentar la situació actual de la producció científica d¿aquest camp. Disseny/metodologia: Anàlisi bibliomètrica. Aportacions i resultats: L¿anàlisi bibliomètrica de la literatura (1990-2014) sobre spin-off acadèmiques ha permès identificar als autors més rellevants, les revistes que tant directament (nombre de publicacions) com indirectament (nombre de cites) contribueixen a la literatura, l¿anàlisi de coautoria, paraules clau, la geolocalització i cocitació entre els articles. La producció científica d¿aquest camp està composta principalment per articles escrits en anglès, en revistes d¿alt impacte (publicats principalment als últims anys), el que indica tant l¿actualitat del camp, com l¿interès de revistes d¿alt impacte de publicar estudis referents a les spin-off. La incidència d¿un nombre elevat d¿autors que sols publiquen un sol treball, a més del nombre reduït de col·laboracions entre ells, identifica que la literatura actual està en procés de creixement i d¿elevat potencial. Limitacions: De forma anàloga a altres estudis, aquest no està exempt de limitacions. Una possible limitació del estudi resideix en la possible no inclusió d'algun dels articles potencialment rellevants a la literatura, no per falta de metodologia, sinó més bé per l¿abast de la base de dades (és la més important però no és l¿única). Valor afegit: El valor afegit d¿aquest estudi resideix en una revisió actualitzada de la literatura spin-off amb tècniques d¿anàlisi poc utilitzades en aquest camp.