LA RESTAURACIÓ DEL PROGRAMA PICTÒRIC MURAL DE LA GALERIA DAURADA DEL PALAU DUCAL DE GANDIA. DOCUMENTACIÓ CIENTIFICOTÈCNICA I PROCESSOS D'INTERVENCIÓ ADAPTATS A UN CONJUNT DE PINTURES DE GRAN FORMAT

Autores UPV
Año
Libro ESPLENDOR: SANT FRANCESC DE BORJA. RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS DE LA GALERIA DAURADA DEL PALAU DUCAL DE GANDIA