Detección de Diaporthe actinidiae Sommer et Beraha provocando daños en kiwi (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson) en Galicia

Autores UPV
Año
CONGRESO Detección de Diaporthe actinidiae Sommer et Beraha provocando daños en kiwi (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson) en Galicia