Pla tecnològic de modernització d'una administració local basat en el model de Nonaka i Takeuchi per a la Gestió del Coneixement

Autores UPV
Año
CONGRESO Pla tecnològic de modernització d'una administració local basat en el model de Nonaka i Takeuchi per a la Gestió del Coneixement