Aplicació del model de Nonaka i Takeuchi com a base per a la Gestió del Coneixement i estructuració d'un Pla Tecnològic de modernitació d'una Administració Local

Autores UPV
Año
CONGRESO Aplicació del model de Nonaka i Takeuchi com a base per a la Gestió del Coneixement i estructuració d'un Pla Tecnològic de modernitació d'una Administració Local