Universitat Politècnica de València

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

CENTRES
% SATISFACCIÓ
Acrònim Nom ADM INF SAUX LAB UPE URI
EPSA Escola Politècnica Superior d'Alcoi 96,01 % 96,06 % 97,75 % 90,37 % 100,00 % 92,50 %
EPSG Escola Politècnica Superior de Gandia 97,15 % 98,82 % 97,75 % 95,73 % 82,46 % 95,83 %
ETSA Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 98,15 % 97,55 % 97,75 % 95,73 % 95,13 % 90,44 %
ETSIAMN Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural 93,32 % 98,26 % 97,75 % 90,40 % 52,05 % 91,74 %
ETSICCP Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports 94,08 % 95,55 % 97,75 % 100,00 % 100,00 %
ETSID Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny 95,11 % 98,07 % 97,75 % 92,51 % 77,11 % 87,60 %
ETSIE Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació 99,52 % 98,82 % 97,75 % 92,88 % 100,00 % 100,00 %
ETSIGCT Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 99,52 % 98,82 % 97,75 % 100,00 %
ETSII Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 96,45 % 97,89 % 97,75 % 90,48 % 97,02 % 96,88 %
ETSINF Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica 94,96 % 97,44 % 97,75 % 84,05 % 96,43 %
ETSIT Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació 94,27 % 90,76 % 97,75 % 100,00 % 91,67 %
FADE Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses 98,05 % 96,43 % 97,75 % 71,29 % 96,74 %
FBA Facultat de Belles Arts 97,62 % 94,05 % 97,75 % 92,88 % 100,00 % 94,23 %
ADM: Administració
INF: Serveis informàtics
SAUX: Serveis auxiliars
LAB: Laboratoris
UPE: Unitat de pràctiques en empresa
URI: Unitat de relacions internacionals
MITJANA
Acrònim Nom ADM INF SAUX LAB UPE URI
EPSA Escola Politècnica Superior d'Alcoi 8,37 7,81 8,55 7,85 8,37 6,55
EPSG Escola Politècnica Superior de Gandia 8,38 7,63 8,66 7,61 5,91 7,96
ETSA Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 8,52 7,93 8,31 8,00 8,04 7,45
ETSIAMN Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural 7,66 7,98 8,35 7,92 4,20 7,03
ETSICCP Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports 8,22 8,07 8,45 7,50 7,90
ETSID Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny 8,35 7,95 8,62 7,89 6,30 6,30
ETSIE Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació 8,95 8,07 8,26 8,21 7,50 6,25
ETSIGCT Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 9,42 8,10 8,45 9,06
ETSII Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 8,45 7,94 8,23 7,32 7,82 7,96
ETSINF Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica 8,54 7,99 8,99 6,50 7,50
ETSIT Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació 8,01 7,05 8,39 5,71 7,75
FADE Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses 8,80 7,63 8,76 5,00 7,34
FBA Facultat de Belles Arts 8,45 7,44 8,35 8,07 7,49 7,48
ADM: Administració
INF: Serveis informàtics
SAUX: Serveis auxiliars
LAB: Laboratoris
UPE: Unitat de pràctiques en empresa
URI: Unitat de relacions internacionals

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana

Escola Politècnica Superior d'Alcoi

% Satisfacció

Mitjana