Universitat Politècnica de València

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

DEPARTAMENTS
% SATISFACCIÓ
DEPARTAMENTS 2015 2016 2017 2018 2019
Biotecnologia 93,30 % 97,52 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Ciència Animal 66,62 % 94,57 % 95,10 % 100,00 % 100,00 %
Composició Arquitectònica 93,59 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 91,44 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicacions 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Conservació i Restauració de Béns Culturals 97,09 % 93,99 % 94,67 % 100,00 % 90,15 %
Construccions Arquitectòniques 100,00 % 84,22 % 100,00 % 84,44 % 89,77 %
Dibuix 100,00 % 100,00 % 100,00 % 58,58 % 100,00 %
Economia i Ciències Socials 95,95 % 95,37 % 99,15 % 91,58 % 100,00 %
Ecosistemes Agroforestals 100,00 % 97,49 % 87,50 % 100,00 % 94,09 %
Escultura 95,83 % 100,00 % 91,68 % 100,00 % 100,00 %
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,69 %
Expressió Gràfica Arquitectònica 94,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Física Aplicada 100,00 % 87,07 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informàtica de Sistemes i Computadors 92,75 % 92,05 % 100,00 % 96,99 % 95,20 %
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 88,66 % 86,68 %
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 87,50 % 86,03 % 96,22 % 93,75 % 84,77 %
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 96,88 % 97,22 %
Enginyeria del Terreny 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Elèctrica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Electrònica 100,00 % 100,00 % 97,47 % 95,83 % 100,00 %
Enginyeria Gràfica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,83 % 100,00 %
Enginyeria Mecànica i de Materials 91,24 % 91,39 % 79,77 % 97,65 % 96,25 %
Enginyeria Química i Nuclear 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Rural i Agroalimentària 95,21 % 93,26 % 93,40 % 86,64 % 80,77 %
Enginyeria Tèxtil i Paperera 100,00 % 89,60 % 98,34 % 100,00 % 95,16 %
Lingüística Aplicada 95,52 % 93,30 % 100,00 % 100,00 % 96,13 %
Màquines i Motors Tèrmics 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Matemàtica Aplicada 100,00 % 100,00 % 96,50 % 87,50 % 96,84 %
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,10 % 96,53 %
Organització d'Empreses 96,50 % 100,00 % 100,00 % 96,11 % 94,91 %
Pintura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Producció Vegetal 98,80 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Projectes Arquitectònics 100,00 % 88,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Projectes d'Enginyeria 84,24 % 88,16 % 88,86 % 100,00 % 100,00 %
Química 100,00 % 86,67 % 100,00 % 100,00 % 90,06 %
Sistemes Informàtics i Computació 93,76 % 100,00 % 100,00 % 97,92 % 100,00 %
Tecnologia d'Aliments 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Termodinàmica Aplicada 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Urbanisme 100,00 % 98,68 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
MITJANA
DEPARTAMENTS 2015 2016 2017 2018 2019
Biotecnologia 8,48 8,98 9,48 9,05 9,82
Ciència Animal 5,81 8,58 8,73 7,81 8,66
Composició Arquitectònica 9,36 9,59 9,71 10,00 9,81
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 7,27 9,49 9,56 9,43 9,95
Comunicacions 8,23 8,21 8,12 7,36 8,85
Conservació i Restauració de Béns Culturals 8,51 8,92 8,95 9,49 8,75
Construccions Arquitectòniques 9,42 7,60 9,79 8,08 8,77
Dibuix 7,73 9,06 9,87 6,89 9,79
Economia i Ciències Socials 8,04 8,37 8,79 9,13 9,65
Ecosistemes Agroforestals 6,00 9,12 8,31 8,96 8,61
Escultura 8,66 7,73 9,17 9,69 9,84
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 8,77 9,41 8,53 9,32 9,47
Expressió Gràfica Arquitectònica 8,68 9,96 9,89 9,39 9,63
Física Aplicada 9,41 8,64 10,00 10,00 9,89
Informàtica de Sistemes i Computadors 7,71 8,53 9,50 9,07 8,92
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 9,78 9,87 9,75 9,15 8,22
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 7,28 7,41 7,81 8,45 6,84
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 9,19 9,89 9,88 9,08 9,58
Enginyeria del Terreny 9,50 10,00 9,92 9,58 10,00
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 8,96 9,28 10,00 10,00 10,00
Enginyeria Elèctrica 10,00 10,00 9,83 9,38 9,87
Enginyeria Electrònica 8,93 8,50 9,43 9,17 9,84
Enginyeria Gràfica 9,12 9,00 8,32 9,89 9,53
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 8,88 8,88 9,85 8,59 9,10
Enginyeria Mecànica i de Materials 7,93 8,72 7,63 9,00 9,07
Enginyeria Química i Nuclear 8,50 9,40 8,97 9,74 9,60
Enginyeria Rural i Agroalimentària 9,20 9,07 9,51 8,50 7,87
Enginyeria Tèxtil i Paperera 9,12 8,47 9,01 9,79 8,16
Lingüística Aplicada 6,62 8,56 8,37 7,68 7,72
Màquines i Motors Tèrmics 8,79 10,00 10,00 10,00 9,82
Matemàtica Aplicada 7,27 8,62 8,66 6,86 8,21
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 9,85 9,92 9,81 9,66 9,51
Organització d'Empreses 8,76 9,39 9,13 9,02 8,86
Pintura 8,49 10,00 9,59 10,00 9,22
Producció Vegetal 6,82 9,23 9,15 8,41 9,53
Projectes Arquitectònics 8,90 8,72 9,73 9,79 8,89
Projectes d'Enginyeria 7,43 6,99 7,04 8,24 8,44
Química 7,08 7,98 8,93 9,36 8,45
Sistemes Informàtics i Computació 8,49 9,26 9,34 9,66 8,59
Tecnologia d'Aliments 9,58 9,90 10,00 9,64 9,94
Termodinàmica Aplicada 8,89 10,00 9,79 10,00 9,76
Urbanisme 9,13 9,84 10,00 9,22 9,87
% SATISFACCIÓ
DEPARTAMENTS 2015 2016 2017 2018 2019
Biotecnologia 95,66 % 100,00 % 97,14 % 93,42 % 100,00 %
Ciència Animal 67,38 % 72,06 % 79,35 % 100,00 % 75,05 %
Composició Arquitectònica 100,00 %
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 98,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicacions 82,40 % 91,31 % 96,40 % 90,05 % 86,79 %
Conservació i Restauració de Béns Culturals 91,82 % 91,71 % 92,75 % 87,56 % 87,47 %
Construccions Arquitectòniques 84,32 % 79,60 % 84,21 % 71,06 % 81,77 %
Dibuix 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Economia i Ciències Socials 100,00 % 85,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Ecosistemes Agroforestals 100,00 % 68,04 % 91,83 % 85,43 % 100,00 %
Escultura 88,39 % 79,56 % 67,07 % 91,19 % 71,43 %
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 86,96 % 78,36 % 100,00 % 100,00 % 94,74 %
Expressió Gràfica Arquitectònica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 77,34 % 71,55 %
Física Aplicada 93,69 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 96,17 %
Informàtica de Sistemes i Computadors 83,14 % 71,06 % 79,48 % 83,56 % 95,24 %
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 81,87 % 89,14 % 80,72 % 85,68 % 91,80 %
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 70,02 % 47,50 % 82,69 % 88,23 % 69,97 %
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 81,94 % 83,04 % 82,41 % 69,01 % 77,16 %
Enginyeria del Terreny 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 57,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Elèctrica 76,77 % 92,42 % 88,13 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Electrònica 94,78 % 95,31 % 90,00 % 100,00 % 93,09 %
Enginyeria Gràfica 100,00 % 71,63 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 98,75 % 100,00 % 80,50 % 92,50 % 75,07 %
Enginyeria Mecànica i de Materials 78,85 % 86,75 % 79,99 % 92,72 % 93,08 %
Enginyeria Química i Nuclear 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,30 % 86,98 %
Enginyeria Rural i Agroalimentària 90,81 % 89,51 % 90,65 % 89,79 % 100,00 %
Enginyeria Tèxtil i Paperera 91,72 % 80,64 % 88,13 % 100,00 % 86,07 %
Lingüística Aplicada 100,00 % 92,28 % 100,00 % 81,22 % 72,12 %
Màquines i Motors Tèrmics 100,00 % 89,67 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Matemàtica Aplicada 92,11 % 74,27 % 100,00 % 100,00 % 73,54 %
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 100,00 % 84,58 % 100,00 % 82,87 % 91,96 %
Organització d'Empreses 87,78 % 100,00 % 94,11 % 100,00 % 100,00 %
Pintura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 85,96 % 100,00 %
Producció Vegetal 90,94 % 94,04 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Projectes Arquitectònics 100,00 % 71,50 % 100,00 % 100,00 % 63,10 %
Projectes d'Enginyeria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Química 94,62 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 94,31 %
Sistemes Informàtics i Computació 93,57 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tecnologia d'Aliments 87,79 % 89,87 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Termodinàmica Aplicada 77,66 % 71,28 % 36,59 % 100,00 % 100,00 %
Urbanisme 100,00 % 100,00 %
MITJANA
DEPARTAMENTS 2015 2016 2017 2018 2019
Biotecnologia 8,42 9,39 9,04 8,66 9,87
Ciència Animal 7,36 7,64 7,03 9,38 6,99
Composició Arquitectònica 10,00
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 8,63 9,29 8,94 9,34 8,86
Comunicacions 7,26 8,55 8,54 8,70 8,34
Conservació i Restauració de Béns Culturals 8,21 8,54 8,32 8,67 8,60
Construccions Arquitectòniques 7,16 6,78 7,56 6,83 7,51
Dibuix 8,34 9,48 8,39 9,50 9,43
Economia i Ciències Socials 9,38 8,24 10,00 10,00 9,68
Ecosistemes Agroforestals 7,41 6,70 8,55 8,51 9,75
Escultura 7,33 7,31 7,08 8,45 5,36
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 8,40 8,03 9,30 9,77 8,91
Expressió Gràfica Arquitectònica 10,00 9,67 9,71 7,07 6,84
Física Aplicada 7,46 8,59 9,35 9,51 9,61
Informàtica de Sistemes i Computadors 7,04 6,40 7,02 7,54 8,10
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 7,44 7,91 7,56 7,97 8,07
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 6,55 5,62 7,19 7,74 6,95
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,27 7,44 6,86 5,52 7,33
Enginyeria del Terreny 9,40 9,66 8,69 10,00 10,00
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 5,79 9,10 8,67 7,83
Enginyeria Elèctrica 6,70 8,88 8,98 8,96 8,65
Enginyeria Electrònica 8,14 8,39 7,97 8,55 8,72
Enginyeria Gràfica 8,87 7,87 10,00 10,00
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 6,58 9,46 8,03 8,85 8,13
Enginyeria Mecànica i de Materials 6,97 7,94 7,80 9,05 8,73
Enginyeria Química i Nuclear 8,53 9,26 9,33 8,15 8,13
Enginyeria Rural i Agroalimentària 8,33 8,95 8,87 8,53 9,16
Enginyeria Tèxtil i Paperera 8,11 7,52 8,42 8,28 8,06
Lingüística Aplicada 6,97 8,52 8,71 8,36 5,73
Màquines i Motors Tèrmics 9,54 8,84 9,80 9,96 10,00
Matemàtica Aplicada 7,55 6,21 5,79 9,00 6,03
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 9,40 8,20 9,58 8,72 8,59
Organització d'Empreses 7,55 8,93 8,05 7,97 9,69
Pintura 7,35 8,39 8,66 7,65 9,48
Producció Vegetal 6,60 8,03 9,06 8,66 8,21
Projectes Arquitectònics 5,00 7,86 10,00 7,88 7,23
Projectes d'Enginyeria 10,00 9,18 9,94 10,00 9,85
Química 8,06 8,95 8,90 9,17 8,99
Sistemes Informàtics i Computació 8,33 8,89 9,32 9,51 9,21
Tecnologia d'Aliments 7,87 8,13 8,49 8,06 10,00
Termodinàmica Aplicada 6,23 6,78 4,53 10,00 9,75
Urbanisme 7,50 10,00