Universitat Politècnica de València

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

DEPARTAMENTS
% SATISFACCIÓ
DEPARTAMENTS 2014 2015 2016 2017 2018
Biotecnologia 95,71 % 93,30 % 97,52 % 100,00 % 100,00 %
Ciència Animal 96,24 % 66,62 % 94,57 % 95,10 % 100,00 %
Composició Arquitectònica 100,00 % 93,59 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 99,26 % 91,44 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicacions 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Conservació i Restauració de Béns Culturals 95,30 % 97,09 % 93,99 % 94,67 % 100,00 %
Construccions Arquitectòniques 100,00 % 100,00 % 84,22 % 100,00 % 84,44 %
Dibuix 97,19 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 58,58 %
Economia i Ciències Socials 98,44 % 95,95 % 95,37 % 99,15 % 91,58 %
Ecosistemes Agroforestals 100,00 % 100,00 % 97,49 % 87,50 % 100,00 %
Escultura 77,50 % 95,83 % 100,00 % 91,68 % 100,00 %
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Expressió Gràfica Arquitectònica 100,00 % 94,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Física Aplicada 99,08 % 100,00 % 87,07 % 100,00 % 100,00 %
Informàtica de Sistemes i Computadors 93,37 % 92,75 % 92,05 % 100,00 % 96,99 %
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 71,40 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 88,66 %
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 91,96 % 87,50 % 86,03 % 96,22 % 93,75 %
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 96,88 %
Enginyeria del Terreny 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Elèctrica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Electrònica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,47 % 95,83 %
Enginyeria Gràfica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,83 %
Enginyeria Mecànica i de Materials 100,00 % 91,24 % 91,39 % 79,77 % 97,65 %
Enginyeria Química i Nuclear 98,16 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Rural i Agroalimentària 99,28 % 95,21 % 93,26 % 93,40 % 86,64 %
Enginyeria Tèxtil i Paperera 100,00 % 100,00 % 89,60 % 98,34 % 100,00 %
Lingüística Aplicada 97,23 % 95,52 % 93,30 % 100,00 % 100,00 %
Màquines i Motors Tèrmics 99,54 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Matemàtica Aplicada 97,19 % 100,00 % 100,00 % 96,50 % 87,50 %
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 97,32 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,10 %
Organització d'Empreses 100,00 % 96,50 % 100,00 % 100,00 % 96,11 %
Pintura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Producció Vegetal 100,00 % 98,80 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Projectes Arquitectònics 100,00 % 100,00 % 88,89 % 100,00 % 100,00 %
Projectes d'Enginyeria 93,89 % 84,24 % 88,16 % 88,86 % 100,00 %
Química 100,00 % 100,00 % 86,67 % 100,00 % 100,00 %
Sistemes Informàtics i Computació 98,95 % 93,76 % 100,00 % 100,00 % 97,92 %
Tecnologia d'Aliments 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Termodinàmica Aplicada 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Urbanisme 100,00 % 100,00 % 98,68 % 100,00 % 100,00 %
MITJANA
DEPARTAMENTS 2014 2015 2016 2017 2018
Biotecnologia 8,65 8,48 8,98 9,48 9,05
Ciència Animal 7,17 5,81 8,58 8,73 7,81
Composició Arquitectònica 9,63 9,36 9,59 9,71 10,00
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 7,65 7,27 9,49 9,56 9,43
Comunicacions 8,81 8,23 8,21 8,12 7,36
Conservació i Restauració de Béns Culturals 8,59 8,51 8,92 8,95 9,49
Construccions Arquitectòniques 9,38 9,42 7,60 9,79 8,08
Dibuix 7,84 7,73 9,06 9,87 6,89
Economia i Ciències Socials 8,41 8,04 8,37 8,79 9,13
Ecosistemes Agroforestals 7,72 6,00 9,12 8,31 8,96
Escultura 6,37 8,66 7,73 9,17 9,69
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 9,04 8,77 9,41 8,53 9,32
Expressió Gràfica Arquitectònica 7,26 8,68 9,96 9,89 9,39
Física Aplicada 9,07 9,41 8,64 10,00 10,00
Informàtica de Sistemes i Computadors 7,95 7,71 8,53 9,50 9,07
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 7,25 9,78 9,87 9,75 9,15
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 7,69 7,28 7,41 7,81 8,45
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 9,17 9,19 9,89 9,88 9,08
Enginyeria del Terreny 9,53 9,50 10,00 9,92 9,58
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 8,17 8,96 9,28 10,00 10,00
Enginyeria Elèctrica 9,24 10,00 10,00 9,83 9,38
Enginyeria Electrònica 8,52 8,93 8,50 9,43 9,17
Enginyeria Gràfica 7,89 9,12 9,00 8,32 9,89
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 8,61 8,88 8,88 9,85 8,59
Enginyeria Mecànica i de Materials 8,95 7,93 8,72 7,63 9,00
Enginyeria Química i Nuclear 8,49 8,50 9,40 8,97 9,74
Enginyeria Rural i Agroalimentària 8,79 9,20 9,07 9,51 8,50
Enginyeria Tèxtil i Paperera 8,30 9,12 8,47 9,01 9,79
Lingüística Aplicada 6,85 6,62 8,56 8,37 7,68
Màquines i Motors Tèrmics 7,87 8,79 10,00 10,00 10,00
Matemàtica Aplicada 8,14 7,27 8,62 8,66 6,86
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 9,57 9,85 9,92 9,81 9,66
Organització d'Empreses 8,15 8,76 9,39 9,13 9,02
Pintura 7,17 8,49 10,00 9,59 10,00
Producció Vegetal 9,49 6,82 9,23 9,15 8,41
Projectes Arquitectònics 7,93 8,90 8,72 9,73 9,79
Projectes d'Enginyeria 8,00 7,43 6,99 7,04 8,24
Química 8,49 7,08 7,98 8,93 9,36
Sistemes Informàtics i Computació 9,12 8,49 9,26 9,34 9,66
Tecnologia d'Aliments 9,73 9,58 9,90 10,00 9,64
Termodinàmica Aplicada 8,79 8,89 10,00 9,79 10,00
Urbanisme 9,73 9,13 9,84 10,00 9,22
% SATISFACCIÓ
DEPARTAMENTS 2014 2015 2016 2017 2018
Biotecnologia 84,56 % 95,66 % 100,00 % 97,14 % 93,42 %
Ciència Animal 87,12 % 67,38 % 72,06 % 79,35 % 100,00 %
Composició Arquitectònica 100,00 %
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 100,00 % 98,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Comunicacions 96,84 % 82,40 % 91,31 % 96,40 % 90,05 %
Conservació i Restauració de Béns Culturals 76,43 % 91,82 % 91,71 % 92,75 % 87,56 %
Construccions Arquitectòniques 97,58 % 84,32 % 79,60 % 84,21 % 71,06 %
Dibuix 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Economia i Ciències Socials 82,15 % 100,00 % 85,89 % 100,00 % 100,00 %
Ecosistemes Agroforestals 100,00 % 100,00 % 68,04 % 91,83 % 85,43 %
Escultura 72,34 % 88,39 % 79,56 % 67,07 % 91,19 %
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 93,20 % 86,96 % 78,36 % 100,00 % 100,00 %
Expressió Gràfica Arquitectònica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 77,34 %
Física Aplicada 96,47 % 93,69 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informàtica de Sistemes i Computadors 77,92 % 83,14 % 71,06 % 79,48 % 83,56 %
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 84,48 % 81,87 % 89,14 % 80,72 % 85,68 %
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 81,23 % 70,02 % 47,50 % 82,69 % 88,23 %
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 67,57 % 81,94 % 83,04 % 82,41 % 69,01 %
Enginyeria del Terreny 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 100,00 % 57,89 % 100,00 % 100,00 %
Enginyeria Elèctrica 100,00 % 76,77 % 92,42 % 88,13 % 100,00 %
Enginyeria Electrònica 93,36 % 94,78 % 95,31 % 90,00 % 100,00 %
Enginyeria Gràfica 100,00 % 100,00 % 71,63 % 100,00 %
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 100,00 % 98,75 % 100,00 % 80,50 % 92,50 %
Enginyeria Mecànica i de Materials 79,80 % 78,85 % 86,75 % 79,99 % 92,72 %
Enginyeria Química i Nuclear 95,45 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,30 %
Enginyeria Rural i Agroalimentària 87,65 % 90,81 % 89,51 % 90,65 % 89,79 %
Enginyeria Tèxtil i Paperera 79,61 % 91,72 % 80,64 % 88,13 % 100,00 %
Lingüística Aplicada 88,94 % 100,00 % 92,28 % 100,00 % 81,22 %
Màquines i Motors Tèrmics 95,59 % 100,00 % 89,67 % 100,00 % 100,00 %
Matemàtica Aplicada 100,00 % 92,11 % 74,27 % 100,00 % 100,00 %
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 100,00 % 100,00 % 84,58 % 100,00 % 82,87 %
Organització d'Empreses 100,00 % 87,78 % 100,00 % 94,11 % 100,00 %
Pintura 94,79 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 85,96 %
Producció Vegetal 90,80 % 90,94 % 94,04 % 100,00 % 100,00 %
Projectes Arquitectònics 100,00 % 100,00 % 71,50 % 100,00 % 100,00 %
Projectes d'Enginyeria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Química 98,22 % 94,62 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Sistemes Informàtics i Computació 98,63 % 93,57 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tecnologia d'Aliments 93,61 % 87,79 % 89,87 % 100,00 % 100,00 %
Termodinàmica Aplicada 86,80 % 77,66 % 71,28 % 36,59 % 100,00 %
Urbanisme 100,00 % 100,00 %
MITJANA
DEPARTAMENTS 2014 2015 2016 2017 2018
Biotecnologia 7,41 8,42 9,39 9,04 8,66
Ciència Animal 7,92 7,36 7,64 7,03 9,38
Composició Arquitectònica 10,00
Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art 8,35 8,63 9,29 8,94 9,34
Comunicacions 7,42 7,26 8,55 8,54 8,70
Conservació i Restauració de Béns Culturals 7,76 8,21 8,54 8,32 8,67
Construccions Arquitectòniques 6,82 7,16 6,78 7,56 6,83
Dibuix 7,59 8,34 9,48 8,39 9,50
Economia i Ciències Socials 7,09 9,38 8,24 10,00 10,00
Ecosistemes Agroforestals 6,80 7,41 6,70 8,55 8,51
Escultura 5,38 7,33 7,31 7,08 8,45
Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 7,99 8,40 8,03 9,30 9,77
Expressió Gràfica Arquitectònica 9,78 10,00 9,67 9,71 7,07
Física Aplicada 8,36 7,46 8,59 9,35 9,51
Informàtica de Sistemes i Computadors 6,40 7,04 6,40 7,02 7,54
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 7,50 7,44 7,91 7,56 7,97
Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil 6,24 6,55 5,62 7,19 7,74
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 5,76 6,27 7,44 6,86 5,52
Enginyeria del Terreny 9,22 9,40 9,66 8,69 10,00
Enginyeria i Infraestructura dels Transports 9,09 5,79 9,10 8,67
Enginyeria Elèctrica 7,71 6,70 8,88 8,98 8,96
Enginyeria Electrònica 7,87 8,14 8,39 7,97 8,55
Enginyeria Gràfica 9,21 8,87 7,87 10,00
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 8,76 6,58 9,46 8,03 8,85
Enginyeria Mecànica i de Materials 7,04 6,97 7,94 7,80 9,05
Enginyeria Química i Nuclear 8,29 8,53 9,26 9,33 8,15
Enginyeria Rural i Agroalimentària 8,13 8,33 8,95 8,87 8,53
Enginyeria Tèxtil i Paperera 7,70 8,11 7,52 8,42 8,28
Lingüística Aplicada 7,05 6,97 8,52 8,71 8,36
Màquines i Motors Tèrmics 8,66 9,54 8,84 9,80 9,96
Matemàtica Aplicada 8,24 7,55 6,21 5,79 9,00
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 8,66 9,40 8,20 9,58 8,72
Organització d'Empreses 7,67 7,55 8,93 8,05 7,97
Pintura 8,41 7,35 8,39 8,66 7,65
Producció Vegetal 7,08 6,60 8,03 9,06 8,66
Projectes Arquitectònics 10,00 5,00 7,86 10,00 7,88
Projectes d'Enginyeria 9,42 10,00 9,18 9,94 10,00
Química 8,12 8,06 8,95 8,90 9,17
Sistemes Informàtics i Computació 8,72 8,33 8,89 9,32 9,51
Tecnologia d'Aliments 7,84 7,87 8,13 8,49 8,06
Termodinàmica Aplicada 6,50 6,23 6,78 4,53 10,00
Urbanisme 7,50 10,00