Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació (ETSIE)

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

Valors mitjans per a les àrees
ADM: Administració
INF: Serveis informàtics
SAUX: Serveis auxiliars
UPE: Unitat de pràctiques en empresa
LAB: Laboratoris
URI: Unitat de relacions internacionals
Administració (ADM)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
Serveis informàtics (INF)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
17 Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu ALUC 40 8,13 100,00 % 4
PDI 8,12 95,18 % 208
37 Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) ALUC 35 8,33 100,00 % 3
60 Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... ALUC 25 7,08 100,00 % 6
PDI 8,14 98,24 % 391
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
Serveis auxiliars (SAUX)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
20 Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport ALUC 70 7,50 100,00 % 2
PDI 8,79 95,70 % 274
22 Correu intern i postal PDI 15 8,30 95,04 % 139
542 Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis EDCEN 15 8,75 100,00 % 6
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
Unitat de pràctiques en empresa (UPE)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
48 Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) ALUC 100 7,50 100,00 % 4
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
Laboratoris (LAB)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
Unitat de relacions internacionals (URI)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
89 Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi ALUC 50
CESP 7,50 100,00 % 1
118 Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi CESP 50 5,00 100,00 % 1
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
CESP: Col·lectius específics
% d'usuaris satisfets per descriptors de servei
Valors mitjans per descriptors de servei
Administració (ADM)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
43 Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria de Centre ALUC 40 8,21 8,21 7,14 7,92 8,57 8,57
133 Atenció de consultes i qüestions acadèmic-administratives per part de la secretaria del Centre ALUC 15 8,57 8,57 8,21 7,50 7,50 7,92
134 Suport acadèmic-administratiu dels serveis administratius del Centre PDI 10 8,83 8,64 8,58 8,59 9,18 9,05
502 Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS d'aquest EDCEN 15 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
503 Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS d'aquest EDCEN 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
557 Gestió econòmica realitzada pel PAS del Centre del qual és membre directiu EDCEN 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Serveis informàtics (INF)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
17 Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu ALUC 40 8,13 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
PDI 8,12 7,62 7,85 7,91 8,43 8,40
37 Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) ALUC 35 8,33 7,50 8,75 8,33 8,33 7,50
60 Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... ALUC 25 7,08 6,25 6,25 6,88 7,00 6,50
PDI 8,14 7,89 7,82 8,17 8,64 8,84
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Serveis auxiliars (SAUX)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
20 Consergeria de Centre: informació general i altres tasques de suport ALUC 70 7,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
PDI 8,79 8,43 8,62 8,68 9,06 8,80
22 Correu intern i postal PDI 15 8,30 7,87 8,10 7,95 8,74 8,66
542 Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis EDCEN 15 8,75 8,75 8,75 8,75 9,17 8,75
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Unitat de pràctiques en empresa (UPE)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
48 Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) ALUC 100 7,50 8,75 6,88 4,38 9,38 8,75
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Laboratoris (LAB)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
10 Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat ALUC 40
11 Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre PDI 60 8,21 8,32 8,33 8,21 8,71 8,62
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Unitat de relacions internacionals (URI)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
89 Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi ALUC 50
CESP 7,50 7,50 7,50 10,00 7,50 5,00
118 Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi CESP 50 5,00 2,50 2,50 2,50 7,50 7,50
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
CESP: Col·lectius específics
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat