Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (ETSID)

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

Valors mitjans per a les àrees
ADM: Administració
INF: Serveis informàtics
SAUX: Serveis auxiliars
UPE: Unitat de pràctiques en empresa
LAB: Laboratoris
URI: Unitat de relacions internacionals
Administració (ADM)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
Serveis informàtics (INF)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
17 Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu ALUC 43 7,49 92,94 % 255
PDI 7,99 93,56 % 269
37 Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) ALUC 33 7,50 97,80 % 91
60 Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... ALUC 24 7,74 96,24 % 319
PDI 7,85 95,28 % 418
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
Serveis auxiliars (SAUX)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
20 Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport ALUC 55 8,03 98,75 % 80
PDI 8,49 93,69 % 302
22 Correu intern i postal PDI 25 7,99 93,81 % 181
542 Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis EDCEN 20 8,50 80,00 % 5
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
Unitat de pràctiques en empresa (UPE)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
48 Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) ALUC 100 7,22 88,98 % 127
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
Laboratoris (LAB)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
Unitat de relacions internacionals (URI)
ID Descriptor Col·lectiu Pes Mitjana % Sat. Nombre de respostes
89 Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi ALUC 50 5,77 80,00 % 55
CESP 6,81 87,50 % 40
118 Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi CESP 50 5,81 72,50 % 40
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
CESP: Col·lectius específics
% d'usuaris satisfets per descriptors de servei
Valors mitjans per descriptors de servei
Administració (ADM)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
31 Gestió administrativa d'actes i diligències a l'acta d'assignatures PDI 10 8,43 8,22 8,28 8,44 9,01 9,05
43 Matrícula i gestions acadèmic-administratives en la secretaria del Centre ALUC 40 7,02 7,08 6,52 6,28 7,48 7,53
46 Matrícula d'estudis universitaris oficials de grau i màster ALUC 20 7,36 7,27 6,66 6,76 7,58 7,68
502 Suport a la gestió de l'organització docent del Centre (POD, grups de matrícula, horaris, espais, TFG/TFM...) per part del PAS del mateix EDCEN 10 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38
503 Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS del mateix EDCEN 15 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38
557 Gestió econòmica realitzada pel PAS del centre del qual és membre directiu EDCEN 5 9,17 9,17 8,33 7,50 10,00 10,00
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Serveis informàtics (INF)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
17 Aules informàtiques de Centre: maquinari i programari corporatiu ALUC 43 7,49 7,35 7,61 7,26 7,83 7,82
PDI 7,99 7,69 7,74 7,87 8,44 8,41
37 Consultes i incidències en serveis informàtics (alumnes) ALUC 33 7,50 7,32 7,18 7,16 7,96 7,59
60 Serveis de xarxa i sistemes: connectivitat, comptes d'usuari, correu electrònic, antivirus, espai d'emmagatzematge, VPN, llicències... ALUC 24 7,74 7,26 7,22 8,01 7,99 8,07
PDI 7,85 7,53 7,64 7,90 8,37 8,47
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Serveis auxiliars (SAUX)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
20 Consergeria de Centre: informació general del Centre i altres tasques de suport ALUC 55 8,03 7,67 7,86 7,87 8,07 7,95
PDI 8,49 8,22 8,42 8,39 8,73 8,51
22 Correu intern i postal PDI 25 7,99 7,95 8,15 7,94 8,77 8,65
542 Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis EDCEN 20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDCEN: Equip directiu de centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Unitat de pràctiques en empresa (UPE)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
48 Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants) ALUC 100 7,22 6,81 6,67 6,67 7,91 8,07
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Laboratoris (LAB)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
9 Suport de tècnics de laboratori de Centre a l'activitat d'I+D+i PDI 20 6,67 6,29 6,60 6,92 7,03 6,82
10 Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat ALUC 30 8,01 7,54 7,42 7,54 8,62 8,45
11 Suport de tècnics de laboratori i models a pràctiques i gestió de laboratoris del Centre PDI 50 8,21 7,94 8,26 8,33 8,57 8,57
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Unitat de relacions internacionals (URI)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
89 Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi ALUC 50 5,77 5,80 5,42 5,65 6,42 6,23
CESP 6,81 6,75 6,13 6,44 7,06 6,38
118 Reconeixement de crèdits com a conseqüència d'un període d'intercanvi CESP 50 5,81 5,59 5,68 5,23 5,74 5,66
ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
CESP: Col·lectius específics
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat