Dep. de Dibuix

Valors mitjans per a les àrees
Administració (ADM)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDDEP: Equip directiu de departaments
Laboratoris (LAB)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
% d'usuaris satisfets per descriptors de servei
Valors mitjans per descriptors de servei
Administració (ADM)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
7 Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes PDI 5 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
41 Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament PDI 25 6,27 6,27 6,27 7,51 8,76 6,27
117 Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial ALUD 25
504 Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS EDDEP 20
558 Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu EDDEP 25
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDDEP: Equip directiu de departaments
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Laboratoris (LAB)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
10 Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat ALUD 5
80 Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i PDI 15
81 Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament PDI 80 9,50 9,50 9,00 9,25 9,75 9,75
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat