Dep. de Física Aplicada

Valors mitjans per a les àrees
Administració (ADM)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDDEP: Equip directiu de departaments
Laboratoris (LAB)
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
% d'usuaris satisfets per descriptors de servei
Valors mitjans per descriptors de servei
Administració (ADM)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
7 Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes PDI 5 10,00 9,77 10,00 10,00 10,00 10,00
41 Gestió economicoadministrativa realitzada pel PAS del Departament PDI 25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
117 Suport administratiu del Departament en els títols de màster oficial ALUD 25
504 Suport a l'equip de direcció del Departament per part del PAS EDDEP 20 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
558 Gestió econòmica realitzada pel PAS del departament del qual és membre directiu EDDEP 25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
EDDEP: Equip directiu de departaments
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat
Laboratoris (LAB)
ID Descriptor Col·lectiu Pes SG INF SEN PLA TRA PROF
10 Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat ALUD 5
80 Suport de tècnics de laboratori del Departament a l'activitat d'I+D+i PDI 15 8,75 8,75 8,33 8,33 8,75 8,75
81 Suport de tècnics de laboratori a pràctiques docents i gestió de laboratoris del Departament PDI 80 9,66 9,60 9,63 9,26 9,66 9,66
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
SG: Satisfacció general
INF: Informació rebuda
SEN: Senzillesa dels mecanismes
PLA: Adequació dels terminis
TRA: Tracte rebut
PROF: Professionalitat