Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 554

2019
Mitjana

7,95

-0.38
2019
% Satisfacció

97,98 %

3.6
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,95 28 97,98 % 2,02 %
Informació rebuda 7,30 24 91,79 % 8,21 %
Senzillesa dels mecanismes 7,46 28 93,81 % 6,19 %
Adequació dels terminis 8,01 37 96,03 % 3,97 %
Tracte rebut 8,59 28 97,84 % 2,16 %
Professionalitat 8,61 28 97,84 % 2,16 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

51

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
15 4 3 9 20

51

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
20,55 % 3,85 % 8,82 % 75,00 % 60,61 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,95 28 8,17 8,75 7,50 8,33 7,63
Informació rebuda 7,30 24 7,33 8,75 7,50 8,06 6,75
Senzillesa dels mecanismes 7,46 28 7,67 8,75 7,50 8,06 6,88
Adequació dels terminis 8,01 37 8,50 7,50 7,50 8,33 7,75
Tracte rebut 8,59 28 8,57 9,38 7,50 9,17 8,50
Professionalitat 8,61 28 8,57 9,38 8,33 9,17 8,38
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 97,98 % 93,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 91,79 % 86,67 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 %
Senzillesa dels mecanismes 93,81 % 93,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 %
Adequació dels terminis 96,03 % 93,33 % 75,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 97,84 % 92,86 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 97,84 % 92,86 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 2,02 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,21 % 13,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 %
Senzillesa dels mecanismes 6,19 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 %
Adequació dels terminis 3,97 % 6,67 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 2,16 % 7,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 2,16 % 7,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %