Prevenció i salut laboral: avaluació de llocs i llocs de treball per part del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 537

2019
Mitjana

7,58

-0.54
2019
% Satisfacció

91,68 %

-2.7
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,58 26 91,68 % 8,32 %
Informació rebuda 6,96 20 84,69 % 15,31 %
Senzillesa dels mecanismes 7,21 22 84,27 % 15,73 %
Adequació dels terminis 6,80 20 77,02 % 22,98 %
Tracte rebut 8,62 33 95,36 % 4,64 %
Professionalitat 8,41 26 91,68 % 8,32 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

60

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
10 26 12 3 9

60

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
13,70 % 25,00 % 35,29 % 25,00 % 27,27 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,58 26 9,00 7,50 7,29 6,67 6,94
Informació rebuda 6,96 20 9,17 7,21 6,04 6,67 5,56
Senzillesa dels mecanismes 7,21 22 9,44 7,31 6,46 6,67 5,94
Adequació dels terminis 6,80 20 9,44 6,70 6,46 5,83 5,00
Tracte rebut 8,62 33 9,17 8,27 9,09 7,50 8,44
Professionalitat 8,41 26 9,44 8,08 8,33 8,33 8,33
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 91,68 % 100,00 % 84,62 % 91,67 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 84,69 % 100,00 % 80,77 % 83,33 % 100,00 % 77,78 %
Senzillesa dels mecanismes 84,27 % 100,00 % 80,77 % 83,33 % 100,00 % 75,00 %
Adequació dels terminis 77,02 % 100,00 % 72,00 % 83,33 % 100,00 % 50,00 %
Tracte rebut 95,36 % 100,00 % 88,46 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 91,68 % 100,00 % 84,62 % 91,67 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,32 % 0,00 % 15,38 % 8,33 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 15,31 % 0,00 % 19,23 % 16,67 % 0,00 % 22,22 %
Senzillesa dels mecanismes 15,73 % 0,00 % 19,23 % 16,67 % 0,00 % 25,00 %
Adequació dels terminis 22,98 % 0,00 % 28,00 % 16,67 % 0,00 % 50,00 %
Tracte rebut 4,64 % 0,00 % 11,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,32 % 0,00 % 15,38 % 8,33 % 0,00 % 0,00 %