Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 550

2019
Mitjana

8,90

0.42
2019
% Satisfacció

100,00 %

6.9
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,90 62 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,85 68 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 8,60 64 95,99 % 4,01 %
Adequació dels terminis 8,75 62 95,99 % 4,01 %
Tracte rebut 9,60 73 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,30 66 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

20

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
10 10

20

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
13,70 % 83,33 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,90 62 9,50 8,00
Informació rebuda 8,85 68 9,25 8,25
Senzillesa dels mecanismes 8,60 64 9,00 8,00
Adequació dels terminis 8,75 62 9,25 8,00
Tracte rebut 9,60 73 10,00 9,00
Professionalitat 9,30 66 10,00 8,25
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 95,99 % 100,00 % 90,00 %
Adequació dels terminis 95,99 % 100,00 % 90,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 4,01 % 0,00 % 10,00 %
Adequació dels terminis 4,01 % 0,00 % 10,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 %