Assessorament jurídic a l'equip rectoral

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 549

2019
Mitjana

6,56

-1.7
2019
% Satisfacció

75,00 %

-25
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,56 8 75,00 % 25,00 %
Informació rebuda 6,25 6 62,50 % 37,50 %
Senzillesa dels mecanismes 5,94 11 62,50 % 37,50 %
Adequació dels terminis 5,00 4 50,00 % 50,00 %
Tracte rebut 7,50 6 87,50 % 12,50 %
Professionalitat 7,50 4 75,00 % 25,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

8

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
8

8

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
80,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,56 8 6,56
Informació rebuda 6,25 6 6,25
Senzillesa dels mecanismes 5,94 11 5,94
Adequació dels terminis 5,00 4 5,00
Tracte rebut 7,50 6 7,50
Professionalitat 7,50 4 7,50
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 75,00 % 75,00 %
Informació rebuda 62,50 % 62,50 %
Senzillesa dels mecanismes 62,50 % 62,50 %
Adequació dels terminis 50,00 % 50,00 %
Tracte rebut 87,50 % 87,50 %
Professionalitat 75,00 % 75,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 25,00 % 25,00 %
Informació rebuda 37,50 % 37,50 %
Senzillesa dels mecanismes 37,50 % 37,50 %
Adequació dels terminis 50,00 % 50,00 %
Tracte rebut 12,50 % 12,50 %
Professionalitat 25,00 % 25,00 %