Assessoria tècnica per part de l'ASIC

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 524

2019
Mitjana

8,56

0.37
2019
% Satisfacció

98,09 %

2.7
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,56 48 98,09 % 1,91 %
Informació rebuda 8,29 51 95,82 % 4,18 %
Senzillesa dels mecanismes 7,96 37 94,75 % 5,25 %
Adequació dels terminis 8,17 40 96,40 % 3,60 %
Tracte rebut 9,08 53 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,14 55 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

118

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
7 32 50 14 15

118

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
70,00 % 43,84 % 48,08 % 41,18 % 45,45 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,56 48 8,93 8,44 8,70 8,75 8,00
Informació rebuda 8,29 51 8,57 7,89 8,57 8,93 7,33
Senzillesa dels mecanismes 7,96 37 8,57 7,50 8,37 8,04 7,33
Adequació dels terminis 8,17 40 8,57 8,13 8,67 8,21 6,50
Tracte rebut 9,08 53 8,93 8,67 9,23 9,46 9,00
Professionalitat 9,14 55 9,29 8,91 9,23 9,64 8,67
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,09 % 100,00 % 100,00 % 98,00 % 92,86 % 100,00 %
Informació rebuda 95,82 % 100,00 % 90,63 % 97,96 % 100,00 % 93,33 %
Senzillesa dels mecanismes 94,75 % 100,00 % 90,63 % 95,92 % 92,86 % 100,00 %
Adequació dels terminis 96,40 % 100,00 % 93,75 % 97,96 % 92,86 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,91 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 7,14 % 0,00 %
Informació rebuda 4,18 % 0,00 % 9,37 % 2,04 % 0,00 % 6,67 %
Senzillesa dels mecanismes 5,25 % 0,00 % 9,37 % 4,08 % 7,14 % 0,00 %
Adequació dels terminis 3,60 % 0,00 % 6,25 % 2,04 % 7,14 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %