Manteniment d'instal·lacions i infraestructures pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 535

2019
Mitjana

6,70

-0.02
2019
% Satisfacció

84,60 %

2.9
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,70 11 84,60 % 15,40 %
Informació rebuda 6,26 8 78,05 % 21,95 %
Senzillesa dels mecanismes 6,33 15 77,08 % 22,92 %
Adequació dels terminis 5,74 11 69,54 % 30,46 %
Tracte rebut 7,72 13 94,81 % 5,19 %
Professionalitat 7,59 8 93,72 % 6,28 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

93

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
4 18 34 14 7 16

93

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
40,00 % 24,66 % 32,69 % 41,18 % 58,33 % 48,48 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,70 11 6,88 7,92 6,91 6,07 6,07 5,78
Informació rebuda 6,26 8 6,88 7,66 6,59 5,36 5,71 5,16
Senzillesa dels mecanismes 6,33 15 6,88 7,50 6,21 5,89 6,43 5,63
Adequació dels terminis 5,74 11 6,25 7,08 5,68 5,18 5,00 5,16
Tracte rebut 7,72 13 6,88 8,61 8,39 7,32 6,43 6,41
Professionalitat 7,59 8 7,50 8,61 8,13 7,14 6,43 6,25
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 84,60 % 75,00 % 94,44 % 88,24 % 78,57 % 85,71 % 75,00 %
Informació rebuda 78,05 % 75,00 % 81,25 % 84,85 % 64,29 % 85,71 % 75,00 %
Senzillesa dels mecanismes 77,08 % 75,00 % 77,78 % 72,73 % 78,57 % 85,71 % 81,25 %
Adequació dels terminis 69,54 % 75,00 % 83,33 % 63,64 % 71,43 % 71,43 % 62,50 %
Tracte rebut 94,81 % 75,00 % 100,00 % 100,00 % 92,86 % 85,71 % 87,50 %
Professionalitat 93,72 % 75,00 % 100,00 % 96,88 % 92,86 % 85,71 % 87,50 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 15,40 % 25,00 % 5,56 % 11,76 % 21,43 % 14,29 % 25,00 %
Informació rebuda 21,95 % 25,00 % 18,75 % 15,15 % 35,71 % 14,29 % 25,00 %
Senzillesa dels mecanismes 22,92 % 25,00 % 22,22 % 27,27 % 21,43 % 14,29 % 18,75 %
Adequació dels terminis 30,46 % 25,00 % 16,67 % 36,36 % 28,57 % 28,57 % 37,50 %
Tracte rebut 5,19 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 7,14 % 14,29 % 12,50 %
Professionalitat 6,28 % 25,00 % 0,00 % 3,12 % 7,14 % 14,29 % 12,50 %