Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a estudiants)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 48

2019
Mitjana

6,89

-0.39
2019
% Satisfacció

87,79 %

-3.0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,89 7 87,79 % 12,21 %
Informació rebuda 6,66 5 79,59 % 20,41 %
Senzillesa dels mecanismes 6,12 5 76,32 % 23,68 %
Adequació dels terminis 6,30 7 77,94 % 22,06 %
Tracte rebut 7,91 17 92,52 % 7,48 %
Professionalitat 7,80 12 90,73 % 9,27 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

172

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
172

172

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
22,16 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,89 7 6,89
Informació rebuda 6,66 5 6,66
Senzillesa dels mecanismes 6,12 5 6,12
Adequació dels terminis 6,30 7 6,30
Tracte rebut 7,91 17 7,91
Professionalitat 7,80 12 7,80
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 87,79 % 87,79 %
Informació rebuda 79,59 % 79,59 %
Senzillesa dels mecanismes 76,32 % 76,32 %
Adequació dels terminis 77,94 % 77,94 %
Tracte rebut 92,52 % 92,52 %
Professionalitat 90,73 % 90,73 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 12,21 % 12,21 %
Informació rebuda 20,41 % 20,41 %
Senzillesa dels mecanismes 23,68 % 23,68 %
Adequació dels terminis 22,06 % 22,06 %
Tracte rebut 7,48 % 7,48 %
Professionalitat 9,27 % 9,27 %