Sistema d'Informació UPV (Mediterrània)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 548

2019
Mitjana

6,16

0.41
2019
% Satisfacció

77,65 %

2.0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,16 4 77,65 % 22,35 %
Informació rebuda 5,90 4 74,05 % 25,95 %
Senzillesa dels mecanismes 5,78 6 73,60 % 26,40 %
Adequació dels terminis 6,43 15 78,98 % 21,02 %
Tracte rebut 7,92 20 98,26 % 1,74 %
Professionalitat 8,00 17 96,29 % 3,71 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

60

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
11 35 14

60

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
15,07 % 33,65 % 41,18 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,16 4 7,73 6,79 4,11
Informació rebuda 5,90 4 7,50 6,36 4,11
Senzillesa dels mecanismes 5,78 6 7,05 6,21 4,23
Adequació dels terminis 6,43 15 7,78 6,64 5,25
Tracte rebut 7,92 20 8,50 7,95 7,50
Professionalitat 8,00 17 8,50 7,96 7,78
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 77,65 % 90,91 % 88,57 % 50,00 %
Informació rebuda 74,05 % 90,91 % 81,82 % 50,00 %
Senzillesa dels mecanismes 73,60 % 81,82 % 81,82 % 53,85 %
Adequació dels terminis 78,98 % 88,89 % 86,21 % 60,00 %
Tracte rebut 98,26 % 90,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 96,29 % 90,00 % 96,30 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 22,35 % 9,09 % 11,43 % 50,00 %
Informació rebuda 25,95 % 9,09 % 18,18 % 50,00 %
Senzillesa dels mecanismes 26,40 % 18,18 % 18,18 % 46,15 %
Adequació dels terminis 21,02 % 11,11 % 13,79 % 40,00 %
Tracte rebut 1,74 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 3,71 % 10,00 % 3,70 % 0,00 %