Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat...

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 541

2019
Mitjana

8,74

0.87
2019
% Satisfacció

97,22 %

3.4
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,74 55 97,22 % 2,78 %
Informació rebuda 8,27 48 95,13 % 4,87 %
Senzillesa dels mecanismes 8,57 60 97,22 % 2,78 %
Adequació dels terminis 8,72 60 97,22 % 2,78 %
Tracte rebut 9,16 60 97,22 % 2,78 %
Professionalitat 9,12 53 97,22 % 2,78 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

45

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 13 10 10 10

45

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
20,00 % 17,81 % 9,62 % 29,41 % 30,30 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,74 55 10,00 8,65 9,25 8,50 8,50
Informació rebuda 8,27 48 8,75 8,08 8,50 8,25 8,25
Senzillesa dels mecanismes 8,57 60 8,75 8,96 9,00 8,50 7,75
Adequació dels terminis 8,72 60 10,00 8,96 9,00 8,50 8,25
Tracte rebut 9,16 60 10,00 9,42 9,69 8,75 8,75
Professionalitat 9,12 53 10,00 9,23 9,72 8,75 8,75
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 97,22 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Informació rebuda 95,13 % 100,00 % 92,31 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 97,22 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 97,22 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Tracte rebut 97,22 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Professionalitat 97,22 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Informació rebuda 4,87 % 0,00 % 7,69 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Tracte rebut 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Professionalitat 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %