Acords de formació sota demanda i prestacions de servei de formació: suport a la formalització i facturació a través del CFP

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 29

2019
Mitjana

6,99

-0.28
2019
% Satisfacció

88,98 %

4.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,99 9 88,98 % 11,02 %
Informació rebuda 6,80 7 80,53 % 19,47 %
Senzillesa dels mecanismes 6,35 9 81,64 % 18,36 %
Adequació dels terminis 6,67 10 84,62 % 15,38 %
Tracte rebut 8,16 26 93,54 % 6,46 %
Professionalitat 8,20 27 95,09 % 4,91 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

47

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
21 26

47

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
2,50 % 3,56 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,99 9 6,86 7,08
Informació rebuda 6,80 7 6,50 7,01
Senzillesa dels mecanismes 6,35 9 6,03 6,59
Adequació dels terminis 6,67 10 6,36 6,90
Tracte rebut 8,16 26 7,90 8,34
Professionalitat 8,20 27 8,00 8,35
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 88,98 % 90,18 % 88,13 %
Informació rebuda 80,53 % 80,00 % 80,92 %
Senzillesa dels mecanismes 81,64 % 83,70 % 80,15 %
Adequació dels terminis 84,62 % 80,00 % 87,95 %
Tracte rebut 93,54 % 89,81 % 96,23 %
Professionalitat 95,09 % 93,52 % 96,23 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 11,02 % 9,82 % 11,87 %
Informació rebuda 19,47 % 20,00 % 19,08 %
Senzillesa dels mecanismes 18,36 % 16,30 % 19,85 %
Adequació dels terminis 15,38 % 20,00 % 12,05 %
Tracte rebut 6,46 % 10,19 % 3,77 %
Professionalitat 4,91 % 6,48 % 3,77 %