Tramitació de la contractació de serveis i subministraments

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 514

2019
Mitjana

6,31

0.99
2019
% Satisfacció

84,70 %

16
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,31 6 84,70 % 15,30 %
Informació rebuda 6,52 13 88,38 % 11,62 %
Senzillesa dels mecanismes 5,42 4 71,61 % 28,39 %
Adequació dels terminis 4,86 2 63,23 % 36,77 %
Tracte rebut 7,85 17 95,64 % 4,36 %
Professionalitat 7,77 15 92,13 % 7,87 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

68

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
5 10 18 14 4 17

68

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
50,00 % 13,70 % 17,31 % 41,18 % 33,33 % 51,52 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,31 6 7,00 7,50 6,94 5,71 7,50 5,29
Informació rebuda 6,52 13 6,50 7,25 6,76 6,07 7,50 6,18
Senzillesa dels mecanismes 5,42 4 6,50 6,25 6,62 4,29 7,50 4,41
Adequació dels terminis 4,86 2 5,00 6,50 6,03 4,29 5,63 3,24
Tracte rebut 7,85 17 8,50 7,75 7,79 8,21 9,38 7,21
Professionalitat 7,77 15 8,50 8,00 7,94 7,69 10,00 7,06
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 84,70 % 100,00 % 90,00 % 88,89 % 85,71 % 100,00 % 70,59 %
Informació rebuda 88,38 % 100,00 % 80,00 % 82,35 % 100,00 % 100,00 % 82,35 %
Senzillesa dels mecanismes 71,61 % 100,00 % 70,00 % 82,35 % 64,29 % 100,00 % 58,82 %
Adequació dels terminis 63,23 % 80,00 % 70,00 % 76,47 % 57,14 % 75,00 % 47,06 %
Tracte rebut 95,64 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 88,24 %
Professionalitat 92,13 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 92,31 % 100,00 % 82,35 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 15,30 % 0,00 % 10,00 % 11,11 % 14,29 % 0,00 % 29,41 %
Informació rebuda 11,62 % 0,00 % 20,00 % 17,65 % 0,00 % 0,00 % 17,65 %
Senzillesa dels mecanismes 28,39 % 0,00 % 30,00 % 17,65 % 35,71 % 0,00 % 41,18 %
Adequació dels terminis 36,77 % 20,00 % 30,00 % 23,53 % 42,86 % 25,00 % 52,94 %
Tracte rebut 4,36 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,76 %
Professionalitat 7,87 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 7,69 % 0,00 % 17,65 %