Elaboració de estudis a demanda i de prospectiva per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 521

2019
Mitjana

7,58

-1.0
2019
% Satisfacció

93,70 %

-6.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,58 24 93,70 % 6,30 %
Informació rebuda 7,25 22 77,76 % 22,24 %
Senzillesa dels mecanismes 7,29 24 86,13 % 13,87 %
Adequació dels terminis 7,42 24 87,39 % 12,61 %
Tracte rebut 8,12 22 85,32 % 14,68 %
Professionalitat 8,33 22 93,70 % 6,30 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

16

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 11 2 1

16

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
20,00 % 15,07 % 1,92 % 2,94 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,58 24 8,75 7,73 7,50 5,00
Informació rebuda 7,25 22 7,50 7,75 7,50 2,50
Senzillesa dels mecanismes 7,29 24 7,50 7,50 7,50 5,00
Adequació dels terminis 7,42 24 8,75 7,50 7,50 5,00
Tracte rebut 8,12 22 10,00 8,41 8,75 2,50
Professionalitat 8,33 22 10,00 8,41 8,75 5,00
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 93,70 % 100,00 % 90,91 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 77,76 % 100,00 % 80,00 % 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 86,13 % 100,00 % 80,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 87,39 % 100,00 % 81,82 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 85,32 % 100,00 % 90,91 % 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 93,70 % 100,00 % 90,91 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,30 % 0,00 % 9,09 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 22,24 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 13,87 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 12,61 % 0,00 % 18,18 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 14,68 % 0,00 % 9,09 % 0,00 % 100,00 %
Professionalitat 6,30 % 0,00 % 9,09 % 0,00 % 0,00 %