Cursos de formació específica i jornades a través del CFP: suport a la gestió

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 65

2019
Mitjana

7,55

-0.11
2019
% Satisfacció

92,25 %

1.6
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,55 23 92,25 % 7,75 %
Informació rebuda 7,46 25 89,55 % 10,45 %
Senzillesa dels mecanismes 7,19 25 87,82 % 12,18 %
Adequació dels terminis 6,94 18 86,01 % 13,99 %
Tracte rebut 8,16 27 94,26 % 5,74 %
Professionalitat 8,14 25 93,74 % 6,26 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

224

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
130 94

224

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
13,81 % 13,82 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,55 23 7,74 7,35
Informació rebuda 7,46 25 7,65 7,26
Senzillesa dels mecanismes 7,19 25 7,46 6,91
Adequació dels terminis 6,94 18 7,20 6,67
Tracte rebut 8,16 27 8,29 8,03
Professionalitat 8,14 25 8,25 8,03
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 92,25 % 94,05 % 90,41 %
Informació rebuda 89,55 % 91,16 % 87,91 %
Senzillesa dels mecanismes 87,82 % 90,12 % 85,47 %
Adequació dels terminis 86,01 % 89,37 % 82,57 %
Tracte rebut 94,26 % 95,09 % 93,42 %
Professionalitat 93,74 % 94,05 % 93,42 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,75 % 5,95 % 9,59 %
Informació rebuda 10,45 % 8,84 % 12,09 %
Senzillesa dels mecanismes 12,18 % 9,88 % 14,53 %
Adequació dels terminis 13,99 % 10,63 % 17,43 %
Tracte rebut 5,74 % 4,91 % 6,58 %
Professionalitat 6,26 % 5,95 % 6,58 %