Proposta de Pla de control intern

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 556

2019
Mitjana

0
2019
% Satisfacció

0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general
Informació rebuda
Senzillesa dels mecanismes
Adequació dels terminis
Tracte rebut
Professionalitat
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general
Informació rebuda
Senzillesa dels mecanismes
Adequació dels terminis
Tracte rebut
Professionalitat
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general
Informació rebuda
Senzillesa dels mecanismes
Adequació dels terminis
Tracte rebut
Professionalitat
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general
Informació rebuda
Senzillesa dels mecanismes
Adequació dels terminis
Tracte rebut
Professionalitat