Acolliment com a alumne d'intercanvi, atenció i gestió de la teua documentació

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 1

2018
Mitjana

8,11

0.17
2018
% Satisfacció

96,83 %

0.77
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,11 69 96,83 % 3,17 %
Informació rebuda 7,67 47 94,81 % 5,19 %
Senzillesa dels mecanismes 7,04 21 89,88 % 10,12 %
Adequació dels terminis 7,51 49 93,74 % 6,26 %
Tracte rebut 9,15 88 98,61 % 1,39 %
Professionalitat 8,58 67 97,61 % 2,39 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

505

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
505

505

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,11 69 8,11
Informació rebuda 7,67 47 7,67
Senzillesa dels mecanismes 7,04 21 7,04
Adequació dels terminis 7,51 49 7,51
Tracte rebut 9,15 88 9,15
Professionalitat 8,58 67 8,58
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,83 % 96,83 %
Informació rebuda 94,81 % 94,81 %
Senzillesa dels mecanismes 89,88 % 89,88 %
Adequació dels terminis 93,74 % 93,74 %
Tracte rebut 98,61 % 98,61 %
Professionalitat 97,61 % 97,61 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,17 % 3,17 %
Informació rebuda 5,19 % 5,19 %
Senzillesa dels mecanismes 10,12 % 10,12 %
Adequació dels terminis 6,26 % 6,26 %
Tracte rebut 1,39 % 1,39 %
Professionalitat 2,39 % 2,39 %