Adquisició i/o catalogació de productes bibliogràfics

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 3

2019
Mitjana

8,10

-0.09
2019
% Satisfacció

98,38 %

-0.40
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,10 54 98,38 % 1,62 %
Informació rebuda 8,09 62 96,11 % 3,89 %
Senzillesa dels mecanismes 8,46 78 96,19 % 3,81 %
Adequació dels terminis 8,28 75 93,16 % 6,84 %
Tracte rebut 8,52 52 98,00 % 2,00 %
Professionalitat 8,66 63 97,95 % 2,05 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

223

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
66 11 86 60

223

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
11,21 % 11,76 % 9,27 % 8,74 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,10 54 7,78 9,13 9,10 8,95
Informació rebuda 8,09 62 7,87 8,75 9,14 8,37
Senzillesa dels mecanismes 8,46 78 8,30 9,04 9,05 8,70
Adequació dels terminis 8,28 75 8,19 8,75 8,50 8,35
Tracte rebut 8,52 52 8,30 9,04 9,26 9,41
Professionalitat 8,66 63 8,49 9,04 9,24 9,41
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,38 % 98,14 % 100,00 % 98,26 % 98,51 %
Informació rebuda 96,11 % 95,14 % 100,00 % 98,24 % 98,46 %
Senzillesa dels mecanismes 96,19 % 95,41 % 100,00 % 96,48 % 98,49 %
Adequació dels terminis 93,16 % 92,27 % 100,00 % 91,16 % 93,96 %
Tracte rebut 98,00 % 97,65 % 100,00 % 98,26 % 98,41 %
Professionalitat 97,95 % 97,59 % 100,00 % 98,23 % 98,41 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,62 % 1,86 % 0,00 % 1,74 % 1,49 %
Informació rebuda 3,89 % 4,86 % 0,00 % 1,76 % 1,54 %
Senzillesa dels mecanismes 3,81 % 4,59 % 0,00 % 3,52 % 1,51 %
Adequació dels terminis 6,84 % 7,73 % 0,00 % 8,84 % 6,04 %
Tracte rebut 2,00 % 2,35 % 0,00 % 1,74 % 1,59 %
Professionalitat 2,05 % 2,41 % 0,00 % 1,77 % 1,59 %