Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 512

2019
Mitjana

8,87

-0.01
2019
% Satisfacció

95,37 %

-1.1
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,87 60 95,37 % 4,63 %
Informació rebuda 8,63 64 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 8,29 46 95,37 % 4,63 %
Adequació dels terminis 8,63 57 95,37 % 4,63 %
Tracte rebut 9,31 66 95,37 % 4,63 %
Professionalitat 9,19 60 95,37 % 4,63 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

22

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 20

22

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
20,00 % 27,40 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,87 60 8,75 8,88
Informació rebuda 8,63 64 8,75 8,63
Senzillesa dels mecanismes 8,29 46 8,75 8,25
Adequació dels terminis 8,63 57 8,75 8,63
Tracte rebut 9,31 66 10,00 9,25
Professionalitat 9,19 60 10,00 9,13
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,37 % 100,00 % 95,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 95,37 % 100,00 % 95,00 %
Adequació dels terminis 95,37 % 100,00 % 95,00 %
Tracte rebut 95,37 % 100,00 % 95,00 %
Professionalitat 95,37 % 100,00 % 95,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,63 % 0,00 % 5,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 4,63 % 0,00 % 5,00 %
Adequació dels terminis 4,63 % 0,00 % 5,00 %
Tracte rebut 4,63 % 0,00 % 5,00 %
Professionalitat 4,63 % 0,00 % 5,00 %