Títols propis a través del CFP: suport a la gestió

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 66

2019
Mitjana

7,23

0.26
2019
% Satisfacció

86,29 %

3.8
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,23 14 86,29 % 13,71 %
Informació rebuda 7,29 21 85,70 % 14,30 %
Senzillesa dels mecanismes 6,48 10 76,81 % 23,19 %
Adequació dels terminis 6,67 11 85,38 % 14,62 %
Tracte rebut 7,83 13 90,43 % 9,57 %
Professionalitat 7,83 14 89,37 % 10,63 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

87

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
42 45

87

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
4,82 % 5,49 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,23 14 7,06 7,38
Informació rebuda 7,29 21 6,91 7,63
Senzillesa dels mecanismes 6,48 10 6,55 6,42
Adequació dels terminis 6,67 11 6,57 6,77
Tracte rebut 7,83 13 7,36 8,24
Professionalitat 7,83 14 7,49 8,15
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 86,29 % 86,76 % 85,86 %
Informació rebuda 85,70 % 79,01 % 91,72 %
Senzillesa dels mecanismes 76,81 % 71,46 % 81,62 %
Adequació dels terminis 85,38 % 80,56 % 89,72 %
Tracte rebut 90,43 % 86,76 % 93,72 %
Professionalitat 89,37 % 86,76 % 91,72 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 13,71 % 13,24 % 14,14 %
Informació rebuda 14,30 % 20,99 % 8,28 %
Senzillesa dels mecanismes 23,19 % 28,54 % 18,38 %
Adequació dels terminis 14,62 % 19,44 % 10,28 %
Tracte rebut 9,57 % 13,24 % 6,28 %
Professionalitat 10,63 % 13,24 % 8,28 %