Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 107

2019
Mitjana

8,41

0.21
2019
% Satisfacció

99,52 %

0.92
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,41 73 99,52 % 0,48 %
Informació rebuda 8,17 66 95,64 % 4,36 %
Senzillesa dels mecanismes 8,20 63 95,94 % 4,06 %
Adequació dels terminis 8,34 79 97,03 % 2,97 %
Tracte rebut 8,72 66 98,05 % 1,95 %
Professionalitat 8,81 71 98,72 % 1,28 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

1020

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
395 75 263 287

1020

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
58,63 % 61,03 % 26,88 % 36,79 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,41 73 8,29 8,93 8,75 8,74
Informació rebuda 8,17 66 8,05 8,80 8,31 8,45
Senzillesa dels mecanismes 8,20 63 8,11 8,61 8,47 8,46
Adequació dels terminis 8,34 79 8,21 8,76 8,85 8,86
Tracte rebut 8,72 66 8,58 9,25 9,16 9,18
Professionalitat 8,81 71 8,67 9,42 9,15 9,21
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 99,52 % 99,62 % 98,77 % 99,44 % 99,67 %
Informació rebuda 95,64 % 94,91 % 98,37 % 97,56 % 99,04 %
Senzillesa dels mecanismes 95,94 % 95,61 % 97,15 % 96,81 % 97,46 %
Adequació dels terminis 97,03 % 96,52 % 98,65 % 99,73 % 99,05 %
Tracte rebut 98,05 % 97,57 % 100,00 % 99,70 % 99,62 %
Professionalitat 98,72 % 98,40 % 100,00 % 99,70 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,48 % 0,38 % 1,23 % 0,56 % 0,33 %
Informació rebuda 4,36 % 5,09 % 1,63 % 2,44 % 0,96 %
Senzillesa dels mecanismes 4,06 % 4,39 % 2,85 % 3,19 % 2,54 %
Adequació dels terminis 2,97 % 3,48 % 1,35 % 0,27 % 0,95 %
Tracte rebut 1,95 % 2,43 % 0,00 % 0,30 % 0,38 %
Professionalitat 1,28 % 1,60 % 0,00 % 0,30 % 0,00 %