Suport a la difusió i promoció dels títols propis

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 122

2019
Mitjana

7,81

0.87
2019
% Satisfacció

95,83 %

11
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,81 37 95,83 % 4,17 %
Informació rebuda 7,76 42 93,75 % 6,25 %
Senzillesa dels mecanismes 6,72 12 81,25 % 18,75 %
Adequació dels terminis 6,93 18 87,50 % 12,50 %
Tracte rebut 8,39 39 97,92 % 2,08 %
Professionalitat 8,59 56 97,92 % 2,08 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

48

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
48

48

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,81 37 7,81
Informació rebuda 7,76 42 7,76
Senzillesa dels mecanismes 6,72 12 6,72
Adequació dels terminis 6,93 18 6,93
Tracte rebut 8,39 39 8,39
Professionalitat 8,59 56 8,59
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,83 % 95,83 %
Informació rebuda 93,75 % 93,75 %
Senzillesa dels mecanismes 81,25 % 81,25 %
Adequació dels terminis 87,50 % 87,50 %
Tracte rebut 97,92 % 97,92 %
Professionalitat 97,92 % 97,92 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,17 % 4,17 %
Informació rebuda 6,25 % 6,25 %
Senzillesa dels mecanismes 18,75 % 18,75 %
Adequació dels terminis 12,50 % 12,50 %
Tracte rebut 2,08 % 2,08 %
Professionalitat 2,08 % 2,08 %