Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 510

2019
Mitjana

6,74

0.70
2019
% Satisfacció

82,28 %

15
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,74 13 82,28 % 17,72 %
Informació rebuda 6,33 11 73,87 % 26,13 %
Senzillesa dels mecanismes 6,29 13 73,87 % 26,13 %
Adequació dels terminis 6,05 13 71,25 % 28,75 %
Tracte rebut 7,74 15 89,91 % 10,09 %
Professionalitat 7,71 11 89,91 % 10,09 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

49

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
6 8 7 3 4 21

49

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
60,00 % 10,96 % 6,73 % 8,82 % 33,33 % 63,64 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,74 13 7,92 6,25 6,43 5,00 6,25 7,14
Informació rebuda 6,33 11 7,08 5,94 6,07 4,17 6,25 6,79
Senzillesa dels mecanismes 6,29 13 7,08 5,31 6,07 5,00 6,25 6,79
Adequació dels terminis 6,05 13 6,67 5,94 6,07 4,17 6,88 6,19
Tracte rebut 7,74 15 8,75 7,81 7,14 7,50 7,50 7,74
Professionalitat 7,71 11 8,33 7,50 7,14 7,50 6,88 7,98
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 82,28 % 83,33 % 75,00 % 85,71 % 33,33 % 100,00 % 90,48 %
Informació rebuda 73,87 % 83,33 % 62,50 % 71,43 % 33,33 % 100,00 % 80,95 %
Senzillesa dels mecanismes 73,87 % 83,33 % 62,50 % 71,43 % 33,33 % 100,00 % 80,95 %
Adequació dels terminis 71,25 % 100,00 % 62,50 % 71,43 % 33,33 % 100,00 % 71,43 %
Tracte rebut 89,91 % 83,33 % 87,50 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 90,48 %
Professionalitat 89,91 % 83,33 % 87,50 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 90,48 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 17,72 % 16,67 % 25,00 % 14,29 % 66,67 % 0,00 % 9,52 %
Informació rebuda 26,13 % 16,67 % 37,50 % 28,57 % 66,67 % 0,00 % 19,05 %
Senzillesa dels mecanismes 26,13 % 16,67 % 37,50 % 28,57 % 66,67 % 0,00 % 19,05 %
Adequació dels terminis 28,75 % 0,00 % 37,50 % 28,57 % 66,67 % 0,00 % 28,57 %
Tracte rebut 10,09 % 16,67 % 12,50 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 9,52 %
Professionalitat 10,09 % 16,67 % 12,50 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 9,52 %