Difusió legislativa als òrgans de direcció de la Universitat

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 561

2019
Mitjana

5,45

0
2019
% Satisfacció

73,58 %

0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 5,45 2 73,58 % 26,42 %
Informació rebuda 5,12 2 68,64 % 31,36 %
Senzillesa dels mecanismes 4,82 2 63,32 % 36,68 %
Adequació dels terminis 5,20 8 66,59 % 33,41 %
Tracte rebut 6,31 2 84,72 % 15,28 %
Professionalitat 6,06 2 76,70 % 23,30 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

44

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 9 15 7 10

44

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 % 12,33 % 14,42 % 20,59 % 30,30 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,45 2 6,67 5,56 4,83 6,79 4,75
Informació rebuda 5,12 2 6,67 6,11 4,50 6,25 3,75
Senzillesa dels mecanismes 4,82 2 6,67 4,72 4,50 6,25 3,61
Adequació dels terminis 5,20 8 6,67 5,00 5,00 5,83 4,75
Tracte rebut 6,31 2 6,67 6,88 5,33 8,33 5,28
Professionalitat 6,06 2 6,25 5,56 5,89 7,92 5,00
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 73,58 % 66,67 % 66,67 % 66,67 % 85,71 % 80,00 %
Informació rebuda 68,64 % 66,67 % 77,78 % 60,00 % 83,33 % 60,00 %
Senzillesa dels mecanismes 63,32 % 66,67 % 66,67 % 53,33 % 83,33 % 55,56 %
Adequació dels terminis 66,59 % 66,67 % 66,67 % 53,33 % 83,33 % 70,00 %
Tracte rebut 84,72 % 66,67 % 100,00 % 73,33 % 100,00 % 77,78 %
Professionalitat 76,70 % 50,00 % 55,56 % 78,57 % 100,00 % 77,78 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 26,42 % 33,33 % 33,33 % 33,33 % 14,29 % 20,00 %
Informació rebuda 31,36 % 33,33 % 22,22 % 40,00 % 16,67 % 40,00 %
Senzillesa dels mecanismes 36,68 % 33,33 % 33,33 % 46,67 % 16,67 % 44,44 %
Adequació dels terminis 33,41 % 33,33 % 33,33 % 46,67 % 16,67 % 30,00 %
Tracte rebut 15,28 % 33,33 % 0,00 % 26,67 % 0,00 % 22,22 %
Professionalitat 23,30 % 50,00 % 44,44 % 21,43 % 0,00 % 22,22 %