Gestió de recursos, reclamacions i requeriments en via administrativa

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 544

2019
Mitjana

7,50

-1.9
2019
% Satisfacció

100,00 %

0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,50 20 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 6,67 15 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 5,83 8 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 5,00 4 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 8,33 24 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,33 24 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

3

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3

3

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,50 20 7,50
Informació rebuda 6,67 15 6,67
Senzillesa dels mecanismes 5,83 8 5,83
Adequació dels terminis 5,00 4 5,00
Tracte rebut 8,33 24 8,33
Professionalitat 8,33 24 8,33
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %