Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 523

2019
Mitjana

9,04

0.70
2019
% Satisfacció

100,00 %

13
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 9,04 66 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,44 57 95,19 % 4,81 %
Senzillesa dels mecanismes 8,44 55 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 8,56 55 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 9,04 51 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,92 48 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

21

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 20

21

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
10,00 % 27,40 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,04 66 10,00 9,00
Informació rebuda 8,44 57 10,00 8,38
Senzillesa dels mecanismes 8,44 55 10,00 8,38
Adequació dels terminis 8,56 55 10,00 8,50
Tracte rebut 9,04 51 10,00 9,00
Professionalitat 8,92 48 10,00 8,88
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 95,19 % 100,00 % 95,00 %
Senzillesa dels mecanismes 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 4,81 % 0,00 % 5,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 %