Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 89

2019
Mitjana

7,32

0.54
2019
% Satisfacció

95,10 %

7.0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,32 18 95,10 % 4,90 %
Informació rebuda 7,04 14 88,85 % 11,15 %
Senzillesa dels mecanismes 6,44 9 84,90 % 15,10 %
Adequació dels terminis 6,81 15 89,07 % 10,93 %
Tracte rebut 7,78 10 91,89 % 8,11 %
Professionalitat 7,89 17 93,14 % 6,86 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

370

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
63 307

370

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
8,12 % 100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,32 18 6,93 7,75
Informació rebuda 7,04 14 6,72 7,39
Senzillesa dels mecanismes 6,44 9 6,10 6,81
Adequació dels terminis 6,81 15 6,55 7,10
Tracte rebut 7,78 10 7,41 8,19
Professionalitat 7,89 17 7,74 8,04
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,10 % 94,19 % 96,09 %
Informació rebuda 88,85 % 86,49 % 91,45 %
Senzillesa dels mecanismes 84,90 % 82,28 % 87,79 %
Adequació dels terminis 89,07 % 89,92 % 88,12 %
Tracte rebut 91,89 % 90,27 % 93,69 %
Professionalitat 93,14 % 94,10 % 92,08 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,90 % 5,81 % 3,91 %
Informació rebuda 11,15 % 13,51 % 8,55 %
Senzillesa dels mecanismes 15,10 % 17,72 % 12,21 %
Adequació dels terminis 10,93 % 10,08 % 11,88 %
Tracte rebut 8,11 % 9,73 % 6,31 %
Professionalitat 6,86 % 5,90 % 7,92 %