Gestió de pagaments com a conseqüència d'un període d'intercanvi

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 113

2018
Mitjana

7,65

-0.05
2018
% Satisfacció

94,57 %

-1.9
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,65 39 94,57 % 5,43 %
Informació rebuda 7,69 50 94,44 % 5,56 %
Senzillesa dels mecanismes 7,29 31 90,74 % 9,26 %
Adequació dels terminis 6,56 11 80,09 % 19,91 %
Tracte rebut 8,33 51 97,14 % 2,86 %
Professionalitat 8,22 42 95,75 % 4,25 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

221

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
221

221

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,65 39 7,65
Informació rebuda 7,69 50 7,69
Senzillesa dels mecanismes 7,29 31 7,29
Adequació dels terminis 6,56 11 6,56
Tracte rebut 8,33 51 8,33
Professionalitat 8,22 42 8,22
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 94,57 % 94,57 %
Informació rebuda 94,44 % 94,44 %
Senzillesa dels mecanismes 90,74 % 90,74 %
Adequació dels terminis 80,09 % 80,09 %
Tracte rebut 97,14 % 97,14 %
Professionalitat 95,75 % 95,75 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,43 % 5,43 %
Informació rebuda 5,56 % 5,56 %
Senzillesa dels mecanismes 9,26 % 9,26 %
Adequació dels terminis 19,91 % 19,91 %
Tracte rebut 2,86 % 2,86 %
Professionalitat 4,25 % 4,25 %