Prestació d'assistència tècnica per part del Servei de Normativa i Inspecció

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 510

2018
Mitjana

6,04

-0.39
2018
% Satisfacció

67,77 %

-9.7
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,04 8 67,77 % 32,23 %
Informació rebuda 5,77 10 64,10 % 35,90 %
Senzillesa dels mecanismes 6,11 8 70,63 % 29,37 %
Adequació dels terminis 5,07 6 56,75 % 43,25 %
Tracte rebut 6,70 4 77,86 % 22,14 %
Professionalitat 6,81 4 75,65 % 24,35 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

29

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
8 21

29

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
61,54 % 50,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,04 8 8,75 5,24
Informació rebuda 5,77 10 8,75 4,88
Senzillesa dels mecanismes 6,11 8 9,06 5,24
Adequació dels terminis 5,07 6 8,13 4,17
Tracte rebut 6,70 4 9,06 6,00
Professionalitat 6,81 4 9,38 6,05
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 67,77 % 87,50 % 61,90 %
Informació rebuda 64,10 % 87,50 % 57,14 %
Senzillesa dels mecanismes 70,63 % 100,00 % 61,90 %
Adequació dels terminis 56,75 % 87,50 % 47,62 %
Tracte rebut 77,86 % 87,50 % 75,00 %
Professionalitat 75,65 % 100,00 % 68,42 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 32,23 % 12,50 % 38,10 %
Informació rebuda 35,90 % 12,50 % 42,86 %
Senzillesa dels mecanismes 29,37 % 0,00 % 38,10 %
Adequació dels terminis 43,25 % 12,50 % 52,38 %
Tracte rebut 22,14 % 12,50 % 25,00 %
Professionalitat 24,35 % 0,00 % 31,58 %